Holland Baroque

14 oktober 2022

20.30 uur
Dorpskerk Voorschoten

Brabant 1653
Verborgen parels uit een vergeten Brabant

Solisten:
Camille Allérat – sopraan
Reginald Mobley – countertenor
Mirko Ludwig – tenor
Peter Kooij – bariton
Samen met Holland Baroque

Holland Baroque presenteert samen met vier solisten de muzikale tradities van het 17de-eeuwse kloosterleven in Noord-Brabant. ‘Brabant 1653’ toont verborgen parels uit de Nederlandse muziekgeschiedenis.

De centrale figuur van dit programma is componist Benedictus à Sancto Josepho (1642-1716) die verbonden was aan het karmelietenklooster van Boxmeer. Geïntrigeerd door deze figuur, die werkzaam was juist om de hoek van hun eigen geboorteplaats, gingen Judith en Tineke Steenbrink op onderzoek uit. Zo ontdekten zij de onweerstaanbare kwaliteit van zijn muziek en de verrassend rijke muzikale cultuur waar hij deel van uitmaakte. Hieruit resulteerde het prachtige nieuwe album ‘Brabant 1653’.

In dit programma hoort u de muziek gezongen door een koor zoals die in kloosters van de Clarissen te Megen en de zusters van Maria Refugie in Uden geklonken zouden kunnen hebben.

Tineke Steenbrink: “Het in kaart brengen van je eigen muzikale landschap is ontzettend spannend. Judith en ik zijn opgegroeid in Oeffelt, vlakbij Boxmeer. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat Nederland in de 17de-eeuw, met het werk van Sweelinck als grote uitzondering, een muzikaal moeras was. Wij zijn geraakt door de eigenheid en zeggingskracht van dit repertoire.”

Judith Steenbrink: “Musicologen zoals Frits Noske, Frans Jespers en Rudolf Rasch hebben in de tachtiger jaren van de vorige eeuw veel betekend voor het in kaart brengen van het Nederlandse muziekleven. Wij vinden het belangrijk deze muziek opnieuw te laten horen. Brabant 1653 is een verrijking van de muzikale canon van ons land.”

Website Holland Baroque