Concerten 2022

UIteindelijk hebben wij in 2021 een mooie concert-serie kunnen neerzetten dankzij de gastvrijheid van de Dorpskerk. Wij kijken daar met een goed gevoel op terug.

Maar wij gaan door. Wij hopen uiteraard dat de corona situatie zo is dat we weer in het Marot-zaal van kasteel Duivenvoorde concerten kunnen organiseren. Mocht dat onverhoopt niet kunnen, dan wijken wij weer uit naar de Dorpskerk.

Wij hebben al bijna alle ensembles voor 2022 kunnen vastleggen. Wij zijn nu bezig de programma’s verder vorm te geven.

We kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten. De invulling van de programmering volgt spoedig.